Referat från verksamheterna 2008

 


Studiecirkeln

 

Lokrume hembygdsförening har under året haft en studiecirkel i socialantropologi och etnologi. Det har varit 8 deltagare i cirkeln som har lärt sig att med hjälp av en diktafon spela in intervjuer med äldre sockenbor. Två personer födda på 1900-talets första hälft har intervjuats om hur livet var då på 20,30, 40 och 50-tal.

Det har varit mycket intressant att sedan lyssna på, samtidigt som hembygdsföreningen anser det värdefullt att bevara berättelserna för framtida generationer. Arbetet med intervjuerna avslutas inte med studiecirkeln, utan avsikten är att under kommande år intervjua flera personer. 

Klicka här för ett exempel.

 


Bussutflykt

 

Söndagen 7 september anordnade Lokrume och Fole hembygdsföreningar en gemensam bussutflykt till östra Gotland. Färden gick först till Ljugarn. Där intogs den medhavda kaffekorgen på Strandbygdsmuseets loft, som även inrymde Gotlandsforskaren Mathias Klintboms fantastiska fotografier från Lau socken i början av 1900-talet. I museets nedre våning fanns Ljugarns gamla brandbil från 1934, en tvåmänning från Vitvärs fiskeläge, en flatäske m.m. Strandridaregården från 1720 besöktes samt strandboden med den 12 meter långa och 5 meter breda pråmen som användes för kreaturstransporter till Lausholmar. Fossilmusseet med Arne Philips flygfoton i färg över gotländska öar och kuststräckor var även det mycket sevärt. Detta besök på ”Ljugarns Kulturudde” tog ett par timmar så därefter gick färden till Fransan där lunch var beställd. Efter lunch gick färden till Gammelgarn där Kastalen och kyrkan besöktes. Kastalen med alla dess våningar är nyrenoverad och några våningar upp visas ett bildspel från Östergarnslandet, ”Kungsörn brudbröd & körkmack”. Högst upp fanns en smal trappa i muren upp till högsta våningen med en vidunderlig utsikt över traktens gårdar.

Därefter var det dags för ”otendag” på Idas Kak & Bak, ett nyöppnat Café på övervåningen i Östergarns nerlagda skola. På hemvägen besöktes sedan Norrlanda Fornstuga. Nämnas bör, att vid alla sevärdheter som besöktes under dagen har vi fått kunnig guidning av personer från trakten.    

 


Cykelutflykten

 

Söndagen 17 augusti samlades ca. 20 Lokrumebor vid kyrkan 18:30 för att denna gång cykla till Hejnum och där besöka det motormuseum Rune Pettersson vid Kyrkebys har iordningställt i sin f.d. ladugård. På vägen dit hade kommittén satt upp en trevlig tippningstävling bestående av 12 st. frågor på Lokrume socken. Besöket i Runes museum rönte stor uppskattning av deltagarna, ty det fanns många veteranfordon att beskåda. Det var traktorer, motorcyklar, cyklar, stationära motorer samt massor av gamla verktyg och grejor som har med motorer att göra. Det fanns även en nostalgibensinmack, ny för året. 

 

Klicka här för bilder

   


Sojdesbränningen

 

Fredagen  25 juli tändes sojdet för femte gången i egen regi. (det har en sjätte gång varit uthyrt)  När Sojdesgubben med besvärjelser och sin hagelbössa skrämt iväg allt otyg,  beordrade han sina drängar att tända sojdet. Den välkända sudergruppen ”Bidlage”  underhöll de ca. 160 åskådarna med sång och musik och hembygdsföreningen bjöd på kaffe med dopp samt grillad korv och dryck. Det fanns även en stor tung tallstubbe där som alla kunde gissa vikten på. Kl. 21:00 hängdes stubben upp i stummelbrytaren och vägdes. De två som kom närmast fick hederspris.

Sojdet brann i tre dygn, Bränningen blev lyckad med 42 spann tjära och 35 säckar grillkol.

Klicka här för bilder


Mörby änge.

Änget har vårdats under året enligt planerna. Här är några bilder från de olika tillfällena.

 

   Fagningen                                                         Kaffepaus vid fagningen

 

 

    Slåtter                                                            Röjning av grov och hög hassel


Sidans början                             Tillbaka                            Startsidan