Referat från verksamheterna 2004

 

Fagning av änget St. Mörby 2004-05-01

 

I bästa tänkvärda Majväder fagades änget vid St. Mörby. Deltagarantalet var i år större än vanligt och fagningen gick som en dans. I halvtid avnjöts den medhavda kaffekorgen och när allt var klart någon timme senare bjöd Hembygdsföreningen på varm korv och dryck.

Klicka här för att se några bilder från fagningen


Utflykt med studiecirkeln

Studiecirkeln i folklivsforskning hade sin traditionella utflykt torsd. 3 juni. Efter samling vid Församlingshemmet kl. 09:00 gick färden med fyra bilar till Fjäle i Ala. Där var det underbart skönt med alla blommar och fågelsång invid den återuppbyggda Forngården från vikingatid. Förmiddagskaffe avnjöts och sedan fortsatte färden till Lau backar där utsikten över havet var bedårande. Lau käldu besöktes också innan färden gick vidare till Restaurang Fransan i När där middag intogs.  Mätta och belåtna kördes sen tvärs över Gotland till Petesgården som till vår besvikelse inte var öppen före 15 juni. Efter en stunds paus vid Petes beslöts att köra hemåt via Ekstakusten som alltid är vacker. Vid Ekstakusten, med utsikt över havet mot Karlsöarna, avnjöts eftermiddagskaffe och några stämde upp i Gotlandssången. Vädret var det bästa tänkbara, hela dagen hade varit en mycket trevlig samvaro och alla var nöjda när färden hem till Lokrume återstod.


Slåtter

Den 17 juli utförde hembygdsföreningen lieslåtter i änget St. Mörby.  Det var 12 personer som ställde upp i det strålande sommarvädret denna dag. Slåttern var lätt genomförd eftersom en motordriven lie togs till  hjälp, och mer eller mindre konkurrerade ut de handdrivna liarna. Klicka här för att se några bilder från slåttern.


Sojdesbränning

Årets sojdesbränning blev lyckad. Sojdeskommittén hade ambitionen att göra tändningen av sojdet till en folkfest för traktens befolkning, och så blev det. Kulturartisterna Dan och Kjell hade anlitats och annonsering av arrangemangen bidrog till att ca. 250 personer kom. Lokrume hembygdsförenings ordförande Bengt Lidström hälsade välkommen och överlämnade därefter ordet till Sojdesgubben.

Sojdesgubben förklarade att framställande av trätjära förr var en betydande inkomstkälla, bl.a. betalades skatt med trätjära. Vagnar, kälkar, redskap och dörrar var sådant som impregnerades med tjära, det fanns just inget annat förr i tiden. Han upplyste även om hur viktigt det är att alla ritualer som hör till en tändning följs, annars kan hela bränningen misslyckas.

Som ett led i förberedelserna hade han varit inne på Bysarnas hemsida för att kolla läget, och hittat deras semesterlistor, och det befanns att alla Bysar på hela Gotland var i tjänst så därför var det extra viktigt att vara noggrann.

Sodjesgubben inledde sedan tändningen med att gå tre varv medsols runt sojdet varunder han läste Fader Vår baklänges. Han gick sen ett varv runt sojdet och avlossade ett gevärsskott åt varje väderstreck och ett ner i sojdeskällaren. Därefter gick han med två korslagda brinnande tjärvedsbloss tre varv runt sojdet. Allt för att hålla onda makter borta. Därefter tände han sojdet med hjälp av sina drängar. När elden tagit sig i tändhålen och sojdet börjat sjuda och kola vidtog underhållningen med Dan och Kjell.  Hembygdsföreningen bjöd på kaffe med dopp, grillad korv och gotlandsdricka, och publiken syntes trivas i den ljumma sommarkvällen, i skenet av de från sojdet flammande lågorna, och av underhållningen.

Klicka här för bilder


Gökafton

Gökaftonen inställdes på grund av oväder. En tapper skara hade dock infunnit sig vid samlingsplatsen vid kyrkan. Det beslöts därför att ta sin tillflykt till församlingshemmet och där avnjuta den medhavda kaffekorgen.


Cykelutflykt

Tisdagen 10 augusti gick cykelutflykten av stapeln. Efter samling vid kyrkan 18:30 cyklade ca. 25 personer över Stenby till  Boängen och den gamla idrottsplatsen där. Efter att ha studerat järnåldershusgrunden med tillhörande stensträngar, och den gamla vägen som sneddar genom änget intill grunden samt en malsten i vägkanten där, avnjöts den medhavda kaffekorgen. Kommittén hade gjort  en klurig tipspromenad runt idrottsplatsen där de bästa fick godis i priser. Efter denna trevliga samvaro cyklades sedan hemåt i skymningen.


Kyrkkaffe

I början av september arrangerade ett antal föreningar i Lokrume och Fole i samarbete en Bilorientering runt småvägarna i de båda socknarna. Målgången var vid sojdesplatsen i Lokrume och efter prisutdelningen hölls det en friluftsgudstjänst och därefter bjöd Lokrume hembygdsförening på Kyrkkaffe.

 


 

Ängsvård

 

I oktober klappade och hamlade hembygdsföreningen ett 40-tal träd i änget St. Mörby. Dessutom gallrades ett 15-tal stora björkträd bort. Många av hasselbuskarna gallrades ur och några som växte tätt intill träd togs bort helt. Arbetet tog tre dagar i anspråk inklusive bränning av allt rise.

Sidans början                             Tillbaka                            Startsidan