Bilder från Lokrume församling


Lokrume kyrka

Lokrume kyrka


Portalen

Långhusportalen, Kyrkans huvudingång


ornament

Del av långhusportalens bladornament


Koret från läktaren

Koret från läktaren


Dopfunten

Dopfunt från 1100-talets mitt, av Magister Majestatis. På foten fyra panterliknande djur med ormar i käftarna


Lock till Dopfunten, förvaras i tornet


Tornklockan från 1442 väger 551 kg. Diametern är 94,5 cm och höjden 95 cm.


Läktaren

Läktaren


Brudporten

Brudporten


Korset i minneslunden

Korset i den nya minneslunden


Bottensten

Bottensten till stock i gammal byggkran, använd vid kyrkan


Vattenkastare

Vattenkastare, har suttit i tornhörnen men togs bort vid tornets renovering 1752. Användes sedan som fattigstock, pengarna samlades i vattenkastarens "mage", och togs ut genom en järnlucka i ryggen. Stenen har även använts som fot för solvisare, uppställd vid ingången till kyrkan. Under många år var denne virile figur placerad i nordöstra hörnet av kyrkogården, överväxt av mossa och lavor. Numera är den rengjord och uppställd i västra stigluckan. 


Församlingshemmet

Lokrume Församlingshem.

Huset fungerade tidigare som socknens fattigstuga, men har byggts till i flera omgångar, Senaste tillbygget skedde 1997-98 och invigdes våren 1998. Materialet till utbygget ( ca. 150.000) bekostades av Lokrume Idrottsförening, Lokrume Röda-Korkrets, (ca. hälften var) . Mycket skänktes också av sockenbor. Det mesta arbetet skedde ideellt av "daglediga" sockenbor.  förutom samlingslokal, inryms nu även en bastu som drives gemensamt av Lokrume församling, Lokrume idrottsförening samt Lokrume rödakorskrets. Tillbyggnaden innehåller två vattentoaletter, (Fanns torrdass före) och en bastu. En toalett är handikappanpassad. Bastun har tre duschar och är anpassad för ca. 10 personer.


Begravningsplats

Den Bliesathska begravningsplatsen vid Lilla Hammars i Lokrume.

Carl Bliesath kom från Rügen Preussen, och var ägare till Lilla Hammars mellan 1864 och 1906.  Carl Bliesath´s Far hade före sin död uttryckt en önskan att få bli begravd i den vackra parken intill Lilla Hammars. Ansökan bifölls av KM:t, och Karl XV undertecknade tillståndsresulationen den 3 juni 1870. 1977 skänktes begravningsplatsen till Lokrume församling. Gravplatsen och återstående delar av parken vårdas av nuvarande ägare till gården.

 


- Lokrume hembygdsförening


www.eveced.se