Bilderboken

 

Bilderna som publicerades i sockenboken om Lokrume rönte stor uppskattning, så därför väcktes tanken att fortsätta på den inslagna vägen och samla ännu flera bilder från socknen. Dessutom att spara bilderna i digitalt format för kommande generationer och för att sen så småningom ge ut ett album med de bästa sockenbilderna.

Bilder blir ju mycket mer intressanta om det finns uppgifter om bilden, t.ex. vid vilket tillfälle och årtal bilden togs, och om personer finns med på bilden, är det alltid roligt att veta namnet på dessa.

Det har dock inte varit möjligt att hitta dessa uppgifter till alla bilderna, men vi har valt att ta med en del bilder i alla fall eftersom vi tycker att dessa bilder från fotografins barndom beskriver intressant historia från socknen.

I Lokrumeboken finns bilder tagna i slutet av 1900-talet på alla bostadshus i Lokrume men här i detta album har vi försökt att hitta äldre bilder på den bebyggelse som fanns i Lokrume före 1910.

Från övriga verksamheter och händelser i socknen är det dock inte bara tidiga bilder som publiceras i detta album, utan ambitionen har varit att även ta med nyare bilder eftersom dessa om ett antal år kommer att vara historia och förhoppningsvis av intresse för nya generationer.

Lokrume hembygdsförening hoppas att bilderboken blir till glädje och nöje för många, samt riktar ett stort tack till alla som bidragit med bilder.

 

Studiecirkeln i fotodokumentation

Hembygdsföreningens studiecirkel i fotodokumentation har arbetat fram Lokrume fotoalbum. 

Cirkeln har träffats i Lokrume församlingshem varje vår och höst några timmar varje måndagskväll. 

Följande har deltagit sedan 2003:

Evert Cederblad, Hammars, Inga Gustafsson, Aner, Anna-Lisa Jakobsson, Haltarve, Hubert Jakobsson, Haltarve, Alex Kalmén, Grausne, Britta Kalmén, Grausne, Sigurd Kalmén, Kroks, Anna Larsson, Kroks, Bengt Lidström, Björnungs, Ann-Marie Lindström, Tomase, Elsie Nypelius, Nyplings, Elly Olofsson, Kroks, Astrid Thomsson, Annexen, Lars Thomsson, Hammars.

 Uppgifterna som ligger till grund för bildtexterna har i huvudsak inhämtats från de personer som lämnat bilder till Lokrume hembygdsförenings fotosamling. Personer som varit med på eller känt till de aktiviteter bilderna visar har även intervjuats. Till stor hjälp har också den tidigare utgivna Lokrumeboken varit. 

Studiecirkeln/Evert Cederblad