Sojde i Lokrume

 

Strax innan midsommaren 1999 hade Lokrume hembygdsförenings sojdeskommitté kallat sojdesexperten Bengt Lautin från Vallstena, för att se över vad som var att göra med det gamla sojdet vid Haltarve. Bengt Lautin tyckte absolut att sojdet skulle renoveras. 
Det beslöts att sätta igång efter midsommar, och att bedriva arbetet som studiecirkel varje tisdagskväll så länge det var ljust tillräckligt.

 

 

Sojde

 

 

Arbetet började med att frilägga stenarna från det ursprungliga sojdet, och sedan kallades Bengt igen för att ge råd. 
Det beslöts att ersätta de gamla kalkstensflisen med nya, eftersom de var ganska sköra efter tidigare bränningar. Den gamla haggvannen var också helt borta, det syntes endast var den  hade legat. Bengt gav rådet att lägga en haggvann med vattenlås, det skulle vara den säkraste metoden att lyckas med bränningen. 
Det beslöts att göra ett studiebesök vid andra sojden för att se hur det såg ut på andra håll. Fole, Vallstena och Hejnumhällar besöktes, sedan åkte Kommittén  till Brosågen för att titta på en ny haggvann. Där fanns en furubjälke 8X8 tum och 3,5 meter lång, det beslöts att använda den. Stenflis fick efter förfrågan tas i stenbrottet i Bro. 
Haggvannen hämtades hem och höggs ur, tjärades och lades på plats, därefter vidtog arbetet med att lägga den nya tjärdalen. Även murar till sojdeskällare lades, och första Lördagen i Oktober 1999 lades taket över sojdeskällaren

 

Taket läggs över sojdeskällaren
Lokrume Socken har därmed, med Bengt Lautins hjälp, fått ett  restaurerat sojde  på Jens Petterssons ägor vid Haltarve
Arbetet och studiecirkeln avslutades därmed för året, men skall nästa år återupptas. Då skall tjärstubbar smaites och om allt klaffar skall det brännas tjära i Lokrume någon gång under nästa millenniums första år. 

Sojdet klart

Sojdesbränning i Lokrume år 2000
Den 6 Maj började sojdeskommittén samt några andra intresserade, att smaite stubbar till den kommande sojdesbränningen av trätjära. Arbetet bedrevs varje onsdag kväll mellan 18.30 och 21.00.
När det började bli tillräckligt med tjärved för att fylla ärlan, bestämdes när tändning skulle ske.
Eftersom det var bestämt att Bengt Lautin från Vallstena skulle laiges som sojdesgubbe, fick det bli när han kunde, och det bestämdes att sojdet skulle tändas fredagen den 21 juli kl. 19.00.

När väl tidpunkten var bestämd påbörjades förberedelserna till den folkfest som sojdesbränning är på Gotland. Kaffebröd och dricka skulle anskaffas, och annonsering i Gotlandspress skulle ske. Sågdus och granris hämtades, en husvagn till sojdesvakter och servering anskaffades, en kombinerad grill och nödeldstad murades upp, väg och stig in till sojdet från vägen iordningställdes, en skylt om sojdet sattes upp vid vägen och parkeringen förbereddes.
En provisorisk scen i form av en balvagn med presenning till tak, ordnades till musikunderhållningen.

sojdet laddas

 

Sojdet laddades torsd. den 19 juli mellan kl. 09.00 och 14.30. På fredagen städades sojdesplatsen, bord och bänkar kördes dit, elverk till musik och högtalare anskaffades, Dunkar till tjäran och övriga verktyg som trattar, spannar och lyktor togs dit och en vaktlista med två man i fyratimmarspass under tre dygn framåt gjordes upp. 

 

 

Klicka här för mera bilder på hur laddningen gick till.

 

 

Tidpunkten för tändning var äntligen inne, musiken spelade och folk strömmade till.
Hembygdsföreningens ordförande Hubert Jakobsson, hälsade välkommen och berättade om förberedelserna inför sojdesbränningen, överlämnade sedan ordet till Jens Pettersson, som är ägare till marken där sojdet ligger samt sammankallande i sojdeskommittén. Jens berättade historiken om sojdet, och att det troligen inte varit använt på 100 år. Jens slutade med att till Hembygdsföreningens  ordförande överlämna ett förslag till nyttjanderrättsavtal över sojdet och området närmast intill.

 

"Sojdesgubben" Bengt Lautin tog därefter vid. Han berättade hur det skulle gå till vid tändningen, och att det inte heter tjärbränning utan sojdesbränning, man bränner inte tjära utan man framställer tjära genom att bränna tjärved i ett sojde. Det är även viktigt att hålla sig väl med de högre makterna genom att utföra tändningen på rätt sätt.

sojdet tändas

Vid det här laget hade det samlats över hundra intresserade personer, och Sojdesgubben började tändningen.
Först gick han ett varv runt sojdet och läste Fader Vår baklänges stannade och sade Amen.
Därefter gick han ett varv runt sojdet och sköt ett skott i varje vädersträck, och ett rakt ner i sojdeskällaren. Detta för att hålla onda andar borta. Därefter tog han två tjärvedsbloss från nödelden, höll dem i kors och gick tre varv runt sojdet och slängde sen ner dem i sojdeskällaren.
Det var sedan dags för själva tändningen av sojdet, han gick till nödelden och tog så många brinnande stickor han kunde, och gick sen runt och tände i de tändhål som tidigare gjorts i ordning. När stickorna var slut gick han och hämtade fler, tills det var tänt och brann friskt i alla tändhålen ca. 8 stycken. Allt som sojdesgubben gjorde, ritualer och tändning, skedde hela tiden medsols. Det var en trolsk stämning  i skogen vid Haltarve, där över 100 tittade på när sojdet började fungera.

Första tjäran, "Jungfrutjäran"  kom 03.30 på lördagsmorgonen, kl. 1300 hade det kommit nästan 300 liter, det rann så att tjäran hann inte med att rinna genom hålet i haggvannen. Granen ramlade kl 17.00 på lördagen, och den första avkolningen skedde kl 20.30 på lördag kväll, och 24.00 hade det runnit 35 spannar tjära. Det var dags för en andra avkolning kl 0800 på söndag förmiddag, samt en tredje kl 1500 på e.m. Det hade då kommit 47 spannar tjära. Klockan 2000 på söndag kväll skedde ytterligare en avkolning, det hade då kommit 51 spann tjära. På måndagen kolades av kl 1500, och kl 20.00 på kvällen var sojdet färdigt och kolades av sista gången, och augestenen syntes igen. Det hade då givit 59 spannar tjära, eller ca. 700 liter.

 Det blev också som en biprodukt 80 säckar prima grillkol.  

tjäran tappas upp

sojdet klart

Många av de som deltagit i sojdesbränningen på något sätt hade samlats denna sista kväll, för att kolla resultatet, och Hembygdföreningens ordf. Hubert Jakobsson passade på att tacka alla.


Sojdesbränningen måste anses som lyckad, med 700 liter prima trätjära och 80 säckar prima grillkol

Nästa projekt vid sojdet är att bygga ett mindre bulhus till sojdesgubben, samt förvaring.
Förhoppningsvis följer en fortsättning med flera bränningar, men till det måste stubbar brytas.

 

 

 

 

 

 

Bulhuset

 

 

Sommaren 2001 färdigställdes det planerade bulhuset, och platsen har blivit ett populärt utflyktsmål.

Sojdet

 

 

 

Sojdesbränning i Lokrume 2002

Lokrume hembygdsförening tände sojdet vid Haltarve i Lokrume, fredagen 19 juli 2002.
Det blev en lyckad tändning med ca. 150 intresserade besökare.

 

Publik

 

 Underhållningen bestod av gruppen Sträng Taget som bjöd på sång och musik av nyckelharpor.

 

Musikgruppen Sträng Taget

 

 

 

 

Sojdesgubben hade kommit på kant med Bysen efter att ha skjutit honom i benet en gång när han var på rabbisjakt. Det gör i och för sig ingen skada på en Byse, men han blev väldigt förnärmad och  ställer därefter till med elaka spratt. Så för att varna honom för att ställa till något rackartyg med sojdet så sköt Sojdesgubben ett skott i varje vädersträck och ett ner i sojdeskällaren. Det lyckades tydligen, för när sojdet släcktes på måndagskvällen hade det givit 400 liter trätjära och 50 säckar träkol.
Det var en mycket vacker och varm sommarkväll
och åskådarna njöt av det skådespel som en sojdeständning är, samt lät sig väl smaka av förtäringen.

 

 

 

 

Tändningsritualer

 

 

 

 

 

 

Sojdesbränning nummer 2 år 2002

Tingstäde hembygdsförening  "lånade" sojdet några veckor senare, och genomförde i samarbete med Lokrume hembygdsförening ytterligare en sojdesbränning. Sojdesgubben hade denna gång det mycket lättare eftersom Bysen skickat ett e-mail till honom och meddelat att han åkt på semester. Även denna bränning blev lyckad och Tingstäde hembygdsförening fick fram prima trätjära ur sina stubbar.

 

 


 

sojde2004

2004 tändes sojdet för fjärde gången. Sojdeskommittén hade ambitionen att göra tändningen av sojdet till en folkfest för traktens befolkning, och så blev det. Kulturartisterna Dan och Kjell hade anlitats och annonsering av arrangemangen bidrog till att ca. 250 personer kom för att njuta av det skådespel som en sojdeständning är.

 


 

PICT24732

 

2006 tändes sojdet vid Haltarve för femte gången

Det var fredagen den 28 juli som sojdesgubben med sin hagelbössa sköt ett skott i varje vädersträck och skrämde iväg allt otyg som kunde sätta käppar i hjulen, och sedan beordrade sina drängar att tända sojdet. Pettsons kapell underhöll de ca. 170 åskådarna och hembygdsföreningen bjöd på korv och dryck.

Sojdet brann i tre dygn, och på bilden här intill glöder det ikapp med solen på söndagskvällen.

Bränningen blev lyckad med 44 spann tjära och 40 säckar grillkol.

 

Fredagen  25 juli 2008 tändes sojdet för femte gången i egen regi. (det har en sjätte gång varit uthyrt)  När Sojdesgubben med besvärjelser och sin hagelbössa skrämt iväg allt otyg,  beordrade han sina drängar att tända sojdet. Den välkända sudergruppenBidlage  underhöll de ca. 160 åskådarna med sång och musik och hembygdsföreningen bjöd på kaffe med dopp samt grillad korv och dryck. Det fanns även en stor tung tallstubbe där som alla kunde gissa vikten på. Kl. 21:00 hängdes stubben upp i stummelbrytaren och vägdes. De två som kom närmast fick hederspris.

Sojdet brann i tre dygn, Bränningen blev lyckad med 42 spann tjära och 35 säckar grillkol.

 

sojde2008

 

 

PICT6479_2

Sojdesbränningen 2010

Några veckor försenat kom sojdesbränningen att bli ett lyckat projekt även denna gång.

Dock blev det inte den stora folkfest med Brändus Sväinpälsar som det var planerat. Vi hade nämligen eldningsförbud 23 juli fast det regnade. Det kanske var bysen som såg till att tändning inte blev av för att han var rädd om spelmännens instrument. Fredagen 6 augusti var emellertid eldning tillåten och sojdet tändes. Tändningskvällen blev lyckad fast underhållning saknades. Kommittén hade ordnat med förtäring och en tipspromenad och tändningskvällen kom ca. 75 besökare. Även de andra två dagarna som bränning pågick kom det många intresserade och tittade då och då, bl.a. en studiecirkel från sudret.

Bränningen gav 42 spannar tjära och 37 säckar grillkol.

 

Bilden t.v. är från lördagen och sojdet ger då nästan ett spann tjära i timmen.

 

 brandus.jpg

 

 

 

 

Sojdesbränningen 2012

 

Det var åttonde gången sojdet tändes om man räknar in den gång Tingstäde hembygdsförening lånade sojdet. Tändningen blev mycket lyckad med 250 besökare och tangerade publikrekordet 2004. Efter publiken hälsats välkommen tog sojdesgubben vid och invigde publiken i vad som måste utföras innan tändning för att bränningen skall lyckas. Besvärjelser måste göras för att hålla onda makter borta och Bysen måste varnas så han inte ställer till något galet. I år smög även en Byse runt vid sojdet och mellan borden och skänkte lycka åt alla som kunde se honom. Brändus Sveinpälsar underhöll med sin välkända sång och musik. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe med dopp samt varm korv och dryck och alla hade en trevlig kulturupplevelse i den vackra och i stort sett vindstilla sommarkvällen. 

 

Bilden till vänster visar delar av Brändus Sveinpälsar som underhåller medan sojdet i bakgrunden ”går igång”.

 

Sojdesbränningen 2014

 

 

Fredagen 25 juli var det sojdeständning vid Haltarve i Lokrume. Det var en lyckad kväll även denna gång och som tangerade tidigare publikrekordet på 250 besökare. 35 Hallänningar på Gotlandsbesök fick också de uppleva en Gotländsk sojdesbränning. Musikgruppen MER ELLER MINDRE underhöll hela kvällen, denna gång med mer, eftersom de kommit dussinet fullt med sina instrument.

Efter Ordföranden Erland Stenström hälsat välkommen höll Jens Petterson sitt sedvanliga humoristiska introduktionsanförande inför tändningen. Sojdesgubben denna gång, Mats Lindberg, utförde sedan nödvändiga ritualer för att bränningen skulle bli lyckad och beordrade därefter sina 8 drängar att tända sojdet.

Detta var den åttonde bränningen i egen regi och den gav 32 spann tjära och 47 säckar grillkol.

 

Bilden till höger visar när Jens vaktar sojdet natten efter tändningen.

 

 

sojdevakt.jpg

 

snapshot_003.jpg

 

Sojdegubbens drängar tänder sojdet 2017

Sojdebränning 2017

Fredagen 30 juni tände Hembygdsföreningen sojdet vid Haltarve för 9:de gången i egen regi. Vädret var ju bra ur eldningsynpunkt för det hade regnat ca 25 mm sista dygnet. Det duggade ännu på tändningskvällen och det hade väl som följd att publiktillströmningen inte var som brukligt. Men synd att klaga det kom dock ca. 75 personer för att bevittna tändningen och njuta av musik och sång av Göte Niklasson, Ingvar Hansson och Sören Larsson. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe med dopp samt grillad korv med tillbehör.  Erland hälsade välkommen och Jens höll sedvanligt anförande om trätjärans betydelse under århundraden samt hur viktigt det var att följa ritualerna vid tändning för att inte onda makter och Bysen skulle sätta käppar i hjulen.

Därefter sköt sojdesgubben (Mats) ett skott i varje väderstreck och ett ner källaren.

Sen gick han tre varv med korslagda eldsbloss innan han beordrade sin sojdesdrängar att tända sojdet.

Tändningen skedde 19:30 på fredagskvällen och tjäran började rinna ur haggvannen vid 05:00 på lördagsmorgonen. På måndag morgon var sojdet klart och kolen togs om hand och lades i strängar för att svalna och på onsdag eftermiddag säckades den upp.

Det blev 300 liter tjära och 40 säckar kol.

 

 

Länk till: Fetvedens vänner

 

 

Lokrume hembygdsförening
Minnesanteckningar av: Evert Cederblad

 

Sidans början

 

Formulärets överkant

Formulärets nederkant


Tillbaka                                                                                                      

 

Startsidan        

www.eveced.se