image002

   

Referat från verksamheterna 2016


Jubileum

bildmontage.jpg

 

Söndagen den 4 september var det fest vid Packhuset vid Lauks med anledning av att Lokrume hembygdsförening bildades för 20 år sedan.

Det började 14:00 med tipspromenad. Efter ordföranden hälsat välkommen talade Pär Malmros, byggnadsantikvare från Gotlands Museum, om de gamla packhusens betydelse från 1200- tal och framåt och förrättade invigning av nya svalgången med att klippa bandet.

En historik från föreningens bildande och de första 20 åren fram till nu upplästes av sekreteraren i föreningen. Den första interimsstyrelsen och de som under åren varit ordförande uppmärksammades med en blomma och en tyst minut hölls för de som inte längre fanns med av dessa. Det bjöds på kaffe, bulle och smarrig tårta. Tina Larsson och Conny Gahnström bjöd på ett bejublat sång och musikframträdande från svalgången.

Sedan bjöd föreningen på hamburgare med tillbehör och alla som ville fick gå upp i Packhusets nyrestaurerade andra våning och titta.

Ett 60-tal besökare njöt av jubileumsfesten och det vackra vädret.

 


 

 

medeltidshuset_Lauks.jpg

12 veckor senare. Svalgången färdig.

trappan-klar.jpg

Elva veckor senare. Trappan på plats och kvällssol från nordväst.

sval_3.jpg

Fyra veckor senare. 

 

lauksbygge.jpg

En vecka senare. De långa stolparna på plats.

 


 

Packhuskommittén har haft byggstartmöte med antikvarien och börjar bygga

svalgång och trappa på medeltidshuset vid Lauks med start måndag 18 april

kl.17:30.

 


     Smaitning av stummlarna till årets sojdesbränning pågår varje tisdag

    Med början kl. 13:30 vid Jens Pettersson Haltarve.

    Alla intresserade välkomna.

   

    Nedan en bild från välförtjänt paus i smaitningsarbetet.

smatningspaus.jpg 

 


 

 

Hembygdsföreningens Packhus vid Lauks.IMG_0915_2.jpg

 

 

Arbetet invändigt i packhuset är nu nästan klart. Tätning av springorna vid luckorna med lammskinn skall göras så fort lammskinn införskaffats.

Planering och projektering av trappa samt svalgång mellan luckorna har påbörjats och beräknas byggas under 2015. 


 

 

 2010 gav Gotlands Fornvänner  packhuset vid Lauks i gåva till Lokrume hembygdsförening som därmed nu är ny ägare till packhuset och har lagfart på fastigheten. Huset är byggnadsminne och samtida med Visby ringmur och Gotlandskyrkorna. Det har varit två förrådsrum i varje våning. De två nedre med kryssval i taket är intakta och ursprungliga. I översta våningens tak synes rester av det ursprungliga tunnvalvet. Klicka här för en bild från övervåningens insida. Hembygdsföreningen i Lokrume avser att vårda och bevara detta snart tusenåriga byggnadsminne för framtida generationer.

Länsstyrelsens faktablad om Lauks

 

 

 

 

 

 

Cykeltur.

Söndagen 24 juli gick föreningens cykeltur av stapeln. Det var samling kl-1800 vid kyrkan och sedan cyklades det över Brohem ut till Mörby myr.  Turen cyklades på den längsta åkervägen ut i myren och deltagarna beundrade de stora vidderna med fri sikt över fälten ända till Skäggs gård i Väskinde. I början av 1900-talet förekom torvbrytning i myren och

de kvarvarande spåren av detta beskådades också. På tillbakavägen gjordes halt i hembygdsföreningens nyslagna änge och den medhavda kaffekorgen inmundigades.

Nedan en bild från den gemytliga kaffestunden i änget innan hemfärden.

cykeltur.jpg

 


Slåtter.

Den 16 juli slutfördes lieslåttern av hembygdsföreningens änge Stora Mörby.

Det var en mycket vacker sommardag och ett tiotal medlemmar hade kul kulturverksamhet i änget.

Nedan en bild från en paus i arbetet.

slatter.jpg


Smaitningen

Under våren 2016 med start i början av april har sojdeskommittén kapat ner de stubbar som samlades in under förra året till lämpliga bitar att stapla i ärlan i sojdet(tjärdalen).

Nu i slutet på juni är detta arbete klart och nu ser sojdeskommittén fram emot en sojdeständning nästa år. Nedan några bilder.

 

smaitning1.jpg 

Smaitningen påbörjad.

 

smaitning2.jpg

Glade sojdesgubbar efter sista smaitningspasset för i år.

 

smaitning3.jpg

Resultatet räcker väl till att fylla ärlan.

 

 


Fagning

Några från kommittén samlades den 28 april kl 1800 för att faga hembygdsföreningens änge vid Stora Mörby. Det blev inte klart den kvällen innan mörkrets inbrott så det beslöts att resterande löv skulle tas om hand lördagen 30 april kl. 0900.

Det blev sex lass totalt med kvistar och löv.

 

Här nedan några bilder från fagningen

Mörby-änge.-Vvitsippor-i-no.jpg

Fagningsblommor

 

Vril.jpg

Vy mot nordväst med en vril i förgrunden

 

FAGNINGSBLOMMA.jpg

Nordvästra hörnet i skymningen på torsdagskvällen

 


Sidans början                             Tillbaka                            Startsidan