image002

   

Bilderboken 2007

Nu är den nya fotoboken med gamla och nya bilder från Lokrume socken klar.

”Med denna bok vill vi presentera godbitar ur Lokrume hembygdsförenings bildarkiv. Ett bildmaterial som åskådliggör händelser, platser och personer från slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Tonvikten ligger på de äldre bilderna. Boken är ett resultat av det fortsatta arbetet efter utgivningen av sockenboken som kom år 2002.”

Boken säljes huvudsakligen i egen regi av Lokrume hembygdsförening. Priset är 250 kronor, och boken finns att köpa eller beställa hos följande styrelsemedlemmar:

Rune Skoglund tel. 275128,  Inger Westerlund tel. 275084, Evert Cederblad 275025.

Skall vi skicka boken tillkommer kostnad för porto och emballage. 

 bildlbok1

Klicka här för ett smakprov

 

Sidans början                             Tillbaka                            Startsidan