bulh4

  

 

Hemhead7

Lokrume

hembygdsförening

Bg.5342-0659

swish:123-473 99 83

 

Länkar:

 Aktuell information NEW

 Styrelse och kommitter

 

Program 2019

 Referat 2020

 Referat 2019

  Referat 2018

 Referat 2017

 Referat 2016

 Referat 2015

 Referat 2014

 Referat 2013

 Referat 2012

 Referat 2011

 Referat 2010

 Referat 2009

 Referat och bilder  från tidigare års verksamheter

 Information Lokrume

  Lokrumebilder

  Lokrume sockenbok

  Bilderboken om Lokrume

  Sojdet i Lokrume

  Laddning av sojdet

  På spaning efter forntid

  Vad finns på Historiska Museet från Lokrume

Sveriges Hembygdsförbund

 Gotlands Hembygdsförbund

 Gotländska Ängskommittén

Länk till guteinfo.com

 Sidansvarig

Evert Cederblad

www.eveced.se

korslo76Lokrume hembygdsförening bildades den 21 mars 1996. 
Här en avskrift ur protokollet från bildandet:

 

"Onsdagen den 21 mars hade studiecirkeln i Hembygdsforskning kallat intresserade till sammanträde i bygdegården för ev. bildande av en Hembygdsförening. Studiecirkeln hade förut fått ett anslag från kommittén för sockenfesten på 2500 kr. på villkor att dem startade en Hembygdsförening. En utställning av gamla foton var även ordnad. Hubert Jakobsson hälsade de närvarande välkomna och särskilt då Hembygdsförbundets ordf. Ove Pettersson, Tingstäde, som berättade om hembygdsrörelsen på Gotland. Efter kaffepausen ställdes frågan om vi skall bilda en Hembygdsförening, svaret blev enhälligt ja”

 

Studiecirkeln i hembygdsforskning startade alltså hembygdsföreningen i Lokrume   efter erhållet startkapital från kommittén för sockenfesten. Året efter bildandet hade medlemsantalet vuxit till 249 personer, varav 89 st. var ungdomar under 25 år.
Hembygdsföreningen fortsätter att bedriva studiecirklar i huvudsak med anknytning till hembygden. 2002 gav föreningen ut en sockenbok, ”LOKRUME SOCKEN” och den följdes upp år 2007 med en bilderbok ”LOKRUME SOCKEN I BILDER”. Föreningen har en sockenutvecklingskommitté, hävdar änget vid St. Mörby, har restaurerat sojdet vid La. Haltarve, deltar med utställningar av bilder och dokument vid sockenfester och marknader, ordnar utflykter som gökafton, cykelutflykter till sevärdheter i socknen m.m..

Hembygdsföreningen även hjälpt till med arrangemang vid körfestivalen 1997 samt Radio Gotlands sändning av programmet "Gotland Runt" 1998.

År 2000 tändes sojdet, det var en folkfest i dagarna tre, som gav 700 liter prima trätjära. 2001 byggdes ett mindre bulhus intill sojdet, och platsen har nu blivit ett populärt utflyktsmål för t.ex. grillning i nödelden, som fungerar utmärkt som grillplats. Sojdet tändes ytterligare två gånger år 2002.  Det har nu blivit tradition att tända sojdet vartannat år, och de år inte sojdet tänds arrangeras en trivselkväll vid sojdesplatsen.

  

Klicka gärna på länkarna i menyn till vänster för mera information.

 

 

Alla som är intresserade hälsas välkomna som medlemmar i Lokrume Hembygdsförening.

Betala in medlemsavgiften på bg 5342-0659 eller Swisha till Lokrume hembygdsförenings konto 123-473 99 83.

 Medlemsavgiften är 25:-/pers. eller 50:-/familj. Uppge namn och adress.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM

 

 

Historik de första 20 åren