bulh4

  

Hemhead7

 

Lokrume

hembygdsförening

bg-konto

5342-0659

 

Länkar:

 

Bli medlem

 

Aktuell informationNEW

 

Styrelse och

Kommittèer

 

Program 2019

 

Referat 2018

 

Referat 2017

 

Referat 2016

 

Referat 2015

 

Referat 2014

 

Referat 2013

 

Referat 2012

 

Referat 2011

 

Referat 2010

 

Referat 2009

 

Referat och bilder  från tidigare års verksamheter

 

Information Lokrume

 

Lokrumebilder

 

Lokrume sockenbok

 

Bilderboken om Lokrume

 

Sojdet i Lokrume

 

Laddning av sojdet

 

På spaning efter forntid

 

 

 

Vad finns på Historiska Museet från Lokrume

 

Sveriges Hembygdsförbund

 

Gotlands Hembygdsförbund

 

Gotländska Ängskommittén

 

Gotland Runt i Lokrume 2001

 

Länk till guteinfo.com

 

Sidansvarig

Evert Cederblad www.eveced.se

korslo76Lokrume hembygdsförening bildades den 21 mars 1996. 
Här en avskrift ur protokollet från bildandet:"Onsdagen den 21 mars hade studiecirkeln i Hembygdsforskning kallat intresserade till sammanträde i bygdegården för ev. bildande av en Hembygdsförening. Studiecirkeln hade förut fått ett anslag från kommittén för sockenfesten på 2500 kr. på villkor att dem startade en Hembygdsförening. En utställning av gamla foton var även ordnad. Hubert Jakobsson hälsade de närvarande välkomna och särskilt då Hembygdsförbundets ordf. Ove Pettersson, Tingstäde, som berättade om hembygdsrörelsen på Gotland. Efter kaffepausen ställdes frågan om vi skall bilda en Hembygdsförening, svaret blev enhälligt ja”

 

 

Studiecirkeln i hembygdsforskning startade alltså hembygdsföreningen i Lokrume efter erhållet startkapital från kommittén för sockenfesten. Året efter bildandet hade medlemsantalet vuxit till 249 personer, varav 89 st. var ungdomar under 25 år.
Hembygdsföreningen fortsätter att bedriva studiecirklar i huvudsak med anknytning till hembygden. 2002 gav föreningen ut en sockenbok, ”LOKRUME SOCKEN” och den följdes upp år 2007 med en bilderbok ”LOKRUME SOCKEN I BILDER”. Föreningen har en sockenutvecklingskommitté, hävdar änget vid St. Mörby, har restaurerat sojdet vid La. Haltarve, deltar med utställningar av bilder och dokument vid sockenfester och marknader, ordnar utflykter som gökafton, cykelutflykter till sevärdheter i socknen m.m..

Hembygdsföreningen även hjälpt till med arrangemang vid körfestivalen 1997 samt Radio Gotlands sändning av programmet "Gotland Runt" 1998.

År 2000 tändes sojdet, det var en folkfest i dagarna tre, som gav 700 liter prima trätjära. 2001 byggdes ett mindre bulhus intill sojdet, och platsen har nu blivit ett populärt utflyktsmål för t.ex. grillning i nödelden, som fungerar utmärkt som grillplats. Sojdet tändes ytterligare två gånger år 2002.  Det har nu blivit tradition att tända sojdet vartannat år, och de år inte sojdet tänds arrangeras en trivselkväll vid sojdesplatsen.

 

 

 

Klicka gärna på länkarna i menyn till vänster för mera information.

 

 

 

 

 

Historik de första 20 åren